Quickscan

← Terug naar Aanvragen

Voordat u een aanvraag indient bij het vfonds, raden wij u aan de quickscan te doen. Hiermee krijgt u een indruk of uw project in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet dat uw project ook altijd daadwerkelijk gesubsidieerd wordt.

De aanvraagformulieren zijn digitaal in te vullen en te versturen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u, als blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, de juiste aanvraagformulieren ook hier downloaden.

Uw aanvraag moet in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

Let op...

Vraag A Opnieuw

Wanneer wordt het project uitgevoerd?

Voor projecten die reeds van start zijn gegaan, kunt u geen aanvraag meer indienen.

Het project start voordat er een besluit genomen kan worden over de subsidietoekenning. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Ga verder, maar houdt er wel rekening mee dat de behandeltijd van uw aanvraag (maximaal) vier maanden kan zijn.

Vraag B

Wat is het aandachtsgebied van uw project?

Het aandachtsgebied van uw aanvraag valt buiten de doelstellingen van het vfonds. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het vfonds ondersteunt geen oprichtingen van nieuwe monumenten. Voor eventuele educatieve en/of communicatieve projecten rond een (nieuw) monument kan wel ondersteuning gevraagd worden. Het vfonds draagt niet bij aan het onderhoud van monumenten. Uitzonderingen hebben alleen betrekking op nationale monumenten.

Ga verder, tenzij uw aanvraag betrekking heeft op een lokale herdenking of viering. Het vfonds ondersteunt geen lokale herdenkingsactiviteiten/veteranendagen. Het vfonds ondersteunt ook geen (lokale) culturele activiteiten al dan niet in aansluiting op herdenkingactiviteiten.

Vraag C

Is het project vernieuwend of aanvullend op bestaande projecten óf gaat het om hergebruik van bestaand materiaal?

Let op! Bij het indienen van het project moet u aantoonbaar maken dat dit het geval is. Hier wordt bij de beoordeling van het project naar gekeken.

Het vfonds financiert alleen projecten die wel vernieuwend of aanvullend zijn óf om hergebruik van materialen gaat. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Vraag D

Welke financiële steun vraagt u aan?

Het vfonds is niet bedoeld voor ondersteuning van individuen of voor exploitatiekosten. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Vraag E

Waar wordt het project uitgevoerd?

Het vfonds honoreert alleen aanvragen voor projecten die in het Koninkrijk der Nederlanden worden uitgevoerd. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Vraag F

Voor welk percentage van uw begroting wilt u een beroep doen op het vfonds:

Het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Voor de uitvoering van uw project moet u dus ook andere financieringsbronnen aanboren. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Ga verder, maar het vfonds treedt alleen op als medefinancier. Slechts in uitzonderingsgevallen financiert het fonds meer dan 50% van de projectkosten. Wij raden u aan ook andere financieringsbronnen aan te boren.

Vraag G

Wat is de rechtspersoon van uw organisatie

Op basis van de beantwoording van de vragen lijkt uw project aan onze criteria te voldoen. Klik door naar het aanvraagformulier. Vul het formulier in en verstuur het met een uitgewerkt projectplan en begroting. Voor het opstellen van een deugdelijke begroting verwijzen wij u naar het onderdeel Aanvragen, richtlijnen op onze website. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet. Een positieve uitkomst van de quickscan betekent niet automatisch dat uw project ook daadwerkelijk gesubsidieerd wordt.

Uw aanvraag wordt afgewezen. Het vfonds verstrekt alleen subsidies aan rechtspersonen (stichting of vereniging), waarbij er een gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering en toezicht van het project.

Het vfonds neemt alleen aanvragen van rechtspersonen in behandeling. Het is zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.