Titus's words will take wing

10-11-2018

'Om de waarheid te zeggen: Dachau is niet bepaald een naam, waarvan men verlangt naar de klank te luisteren'

'Wie de wereld voor God wil winnen zal de moed moeten hebben er mee in conflict te komen'

Twee Citaten van Titus, welke de sfeer van dit prachtige multidisciplinaire project weergeven. Het Frysk Fanfare werkt samen met een aantal verschillende kunstenaars. De voorstelling vind plaats in de Martinikerk te Bolsward. Voor een symbolisch bedrag van € 1,- kunt u al naar binnen.


Zorg dat je erbij bent! van 18:45 -19:45 kunt u het Titus Brandsma museum bezoeken, het voorprogramma start om 19:30 en vindt plaats in de Martinikerk. Het concert begint om 20:15.

Mis dit zeer bijzondere concert niet! reserveer nu via info@fryskfanfareorkest.nl

Titus Brandsma, geboren in Bolsward (1881) nabij het Oegeklooster, was een priester, mysticus, hoogleraar en verzetsstrijder. Het Frysk Fanfare Orkest wil graag het verhaal waar Titus Brandsma voor streed vertellen middels uitvoeringen van bijzondere composities, en gedichten. Centraal staat hierbij de vertolking van de overtuiging welke Titus Brandsma met zijn leven moest bekopen in Dachau: Discriminatie en rassenhaat is iets waar we ten allen tijde waakzaam voor moeten zijn en tegen moeten ageren!

Het FFO gaat een samenwerkingsverband aan met het Titus Brandsma Museum, de verschillende kerkgemeenschappen, de bassischolen (gedichtenwedstrijd, educatief programma en zang tijdens uitvoering) en het voortgezet onderwijs (gedichtenwedstrijd), koren uit Bolsward o.l.v. Erwin de Ruijter en een project koor uit Jever, sopraan Richetta Manager, omgeving Wilhelmshaven en verschillende professionele musici.

Centraal staat het bijzonder werk “Then Thy Words Will Take Wing” van de Luxemburgse componist Marco Pütz. Een bijzonder werk hetgeen maant niet te vergeten met een unieke bezetting: Fanfare Orkest, Koren, Cello Solo (Eleanore Tan en Liesbeth Bosboom), Celesta (Itxaso Etxeberri), Piano (Mária Fatela López), Contrabas (Severiano Paoli), Jiddisch slagwerk, een werk waar er maar één van bestaat! Een unieke vernieuwende samenwerking voor zowel koor als orkest! Voor de koorstemmen heeft Marco Pütz gedichten van Nelly Sachs en Rabindranath Tagore gebruikt. De teksten zijn in het Duits. Marco Pütz schreef de compositie n.a.v. tekeningen van Russische Auschwitzbevrijder Zinovii Tolkatchev.

Het protest van Titus Brandsma tegen rassenhaat en discriminatie is een prachtige link naar dit werk. Tijdens de avond wordt middels werken van Heinz-Albert Heindrichs, MacBeth en Fauré en gedichten van Titus Brandsma naar dit bijzondere werk toegewerkt. Dit alles op de 10e november 2018 in de Martinikerk te Bolsward om 20:15 uur en op zondag 27 januari 2019 in de St Willehad Kirche te Wilhelmshaven. Voorafgaand aan het evenement op 10 november is er een speciale avondopenstelling van het Titus Brandsma Museum van 18:45 – 19:45 uur. Officieel mag het werk van Marco Pütz slechts op 2 data worden uitgevoerd: Rond de datum van de Kristallnacht (nacht van 9 op 10 november 1938) en rond de datum van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz (27 januari 1945).

In de week voorafgaand aan het project vindt er een educatief programma plaats op de bassischolen in Bolsward. Een stukje bewustwording bij de jeugd. Een educatieve muziekles aangeboden door 2 hoornisten van het orkest, Tjeerd Vrieswijk en Wietske Tilma en een educatief programma van het Titus Brandsma Museum.

Naast het werk van Pütz staan werken van Heinz-Albert Heindrichs, Macbeth en Fauré op het programma. Heinz-Albert Heindrichs studeerde directie, compositie en muziekwetenschappen aan de Musikhochschule Keulen. Hij schreef vele werken voor Theater en was tevens leraar compositie aan de universiteit in Essen. My dark hands is een liederencyclus van 5 liederen welke hij schreef op gedichten van Langston Hughes.

Langston Hughes was naast dichter een schrijver van fictie en non-fictie. Hij was een van de voornaamste exponenten van de Harlem Renaissance, een literaire stroming onder zwarte Amerikaanse schrijvers in de jaren 1920. Door middel van zijn gedichten, verhalen en toneelstukken streed Hughes, in een tijd toen dat nog heel ongewoon was, voor Afro-Amerikaanse bewustwording en emancipatie en tegen racisme en discriminatie.

Het Kaddish van William Francis Macbeth De Kaddish is een Joods gebed voor de doden. Het wordt, gedurende een periode van elf maanden, iedere ochtend en avond gebeden door de rouwenden, en daarna ieder jaar op de sterfdag van de overledene. De compositie was geschreven als een aandenken voor James Clifton Williams, een geliefde docent van MacBeth. De "hartslag" die als een rode draad door het werk loopt, is een citaat uit Caccia and Chorale; een compositie van Williams. Deze voortdurende hartslag in de percussie toont ons de overwinning van het leven over de dood. Het bewijst dat zolang iemand in herinnering blijft, hij nooit echt sterft.

Fauré schreef Cantique de Jean Racine in 1865 op 20 jarige leeftijd. De tekst stamt uit het gebedenboek van de katholieke kerk en Fauré gebruikte een vertaling van de Franse toneelschrijver Jean Racine. Oorspronkelijk geschreven voor vierstemmig gemengd koor en orgel, maar later in verschillende bewerkingen verschenen.

Foto: Close to yoU fotografie


← Evenementenoverzicht