Aan de slag! Statement over de verkiezingsuitslag

De kiezer heeft gesproken. Nu is het aan onze politieke leiders om met deze uitslag aan de slag te gaan.

Vfonds roept op dat zij hierbij de grondrechten respecteren en de vrijheden die daarin zijn verankerd beschermen. Voor de wet zijn alle inwoners van Nederland gelijk en dat is een niet onderhandelbaar uitgangspunt van onze democratische rechtstaat. Deze gelijkheid moet het startpunt zijn van iedere dialoog.

De missie van Vfonds is de democratische rechtsstaat te versterken, de dialoog te stimuleren en samen te leven volgens de waarden van de grondwet. Vfonds steunt initiatieven die mensen met elkaar in gesprek brengen, bijdragen aan een vreedzame samenleving en een sterke democratische rechtsstaat. Wij ontvangen graag aanvragen op dit gebied.

Informatie over het indienen van een aanvraag zijn hier te vinden. Wil je graag overleggen over jouw idee voor een aanvraag? Maak dan gebruik van de telefonische spreekuren met de projectadviseurs op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur via het telefoonnummer 030 200 68 33.

De muurschildering is gemaakt door De Strakke Hand.