Eindejaarsgroet Ton Heerts

Na zes jaar neemt Ton Heerts (50) afscheid als directeur van vfonds. In deze eindejaarsgroet kijkt hij terug.

Beste lezers,

Aan het eind van een nationaal en internationaal bewogen jaar neem ik na zes jaar afscheid van u als directeur van vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. In het begin van mijn aantreden was de grote vraag hoe we meer dan zeventig jaar na de bevrijding invulling zouden geven aan het herdenken van de oorlog en het vieren van de vrijheid. Is daar nog wel behoefte aan, vroegen sommigen zich hardop af. Hoe geven we dit betekenis en inhoud voor generaties die de verhalen niet meer uit eerste hand kennen?

Tegen de verwachting in is de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en de lessen die het ons leert, de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. De kinderen en kleinkinderen van de oorlogsgeneratie willen en masse weten wat hun voorouders nou precies hadden doorgemaakt tijdens de bezetting en de bevrijding. Terroristische aanslagen, conflicten en de dreiging ervan naast de vluchtelingenstromen gaven die verhalen opeens een extra urgentie en actuele lading die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Vrede, democratie en een goed functionerende rechtsstaat winnen elke minuut aan gewicht en belang. Verdraagzaamheid en onderlinge verbondenheid zijn net als solidariteit geen vanzelfsprekendheid. Vrijheid moet soms letterlijk worden bevochten.

Als vfonds hebben we samen met anderen, zoals het ministerie van VWS, achter de schermen een begin gemaakt met het vormgeven van dit veranderende herdenken en vieren. Een commissie onder leiding van Job Cohen kwam in samenspraak met een aantal hoofdrolspelers uit het veld met waardevolle inhoudelijke en organisatorische aanbevelingen. Kort samengevat is het zaak kennis, kunde en mankracht nog meer te bundelen en inhoudelijk nog meer te focussen. Als eerste tastbare resultaten noem ik het verder uitbouwen van de liberation route, het oprichten van Platform WOII en de thematische afstemming rond het jaar van het verzet in 2018.  

Het vfonds heeft zichzelf in de afgelopen zes jaar ook thematisch verder verbreed van een fonds meer gericht op erkenning en waardering voor veteranen, naar een fonds dat ook actief is op het gebied van herdenken, herinneren en vieren en nog later met aandacht voor de randvoorwaarden van zo’n zwaarbevochten vreedzame en veilige wereld: de fundamenten van de democratie en de rechtsorde. We hebben ons blikveld van veteranen verruimd met o.a. de politiewerkers die helaas veelvuldig met geweld worden geconfronteerd. We konden dat mede doen omdat de beschikbare middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de Bank Giro Loterij toenamen. Daarvoor zijn we deze Goede Doelen Loterijen zeer erkentelijk. 

Het zijn woelige, soms ook, warrige tijden. Daar zullen we samen een antwoord op moeten vinden.

Met veel genoegen geef ik het roer over aan mijn opvolger Michiel van Hattem. Een directeur met brede ervaring. Velen van u hebben hem de afgelopen weken al mogen ontmoeten net als de nieuwe collega’s die vanaf 1 januari a.s. vfonds komen versterken. U allen zeg ik dank voor de fijne samenwerking als directeur. Met een geweldig team heb ik mogen werken. Het vertrek is niet definitief want als lid van de Raad van Bestuur blijf ik verbonden met het belangrijke en goede werk van een van de mooiste fondsen in Nederland. Mede namens alle collega’s wens ik u heel fijne dagen en een goede, vreedzame en veilige toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ton Heerts - directeur vfonds


← Nieuwsoverzicht