Enthousiasme is groot voor 2018 - Jaar van Verzet

Het Jaar van Verzet in 2018 leeft!
Op verzoek van het Platform WO2 heeft het vfonds in mei 2017 een ’Call for proposals Verzet’ gelanceerd. Een oproep voor bijzondere, vernieuwende initiatieven voor een breed, divers en jong publiek. Naar aanleiding van deze oproep zijn tientallen aanvragen ingediend bij het vfonds, afkomstig uit het hele koninkrijk. Het Platform WO2 is blij met dit grote aantal. Dankzij de extra trekking van de Nationale Postcode Loterij is voor het Jaar van Verzet een budget van 500.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar voor de beste, duurzaamste en meest aansprekende projectvoorstellen.

In een tijd waarin oorlog en onvrijheid een belangrijk deel van het dagelijks nieuws bepalen, en er ook spanningen in eigen land zijn waar het gaat om vrijheid, democratie, rechtstaat en veiligheid, is het belangrijk te reflecteren op vrede en vrijheid. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vormt daarbij nog altijd een bron van inspiratie. De verhalen van en over het verzet uit deze  periode, kunnen ons helpen reflecteren en leren omgaan met de vraagstukken van nu. Daarom heeft het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog 2018 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. Wat betekent verzet voor jou? Wat kunnen wij leren van het verleden? Wanneer stop jij met toekijken en kom je in actie? Zou jij je eigen veiligheid in gevaar brengen om (vreemde) mensen te redden? Welke keuze zou jij maken? Wat doe jij voor vrijheid?

Het programma van het themajaar nodigt met name jongeren uit om actief na te denken over vrede en vrijheid in hun eigen leefomgeving en in de wereld. Het themajaar biedt zowel ruimte aan grote evenementen, die een ijkpunt vormen, als aan minder bekende, kleinschaliger evenementen.Alle aanvragen die voor 18 juni zijn ingediend worden de komende tijd zorgvuldig beoordeeld. Begin oktober communiceert het vfonds welke projectaanvragen ondersteund worden.

Een volledige beschrijving van de call for proposals en de doelstellingen van het themajaar Verzet is terug te vinden op de website van het vfonds: www.vfonds.nl/call-verzet/.

Over Platform WO2
Deze call is een initiatief van het Platform WO2. Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Er is nauwe afstemming met het ministerie van VWS en het vfonds, de belangrijkste financiers van de sector. Platform WO2 wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. Zie: www.tweedewereldoorlog.nl.

De verschillende partijen die samenwerken in het platform, willen met het themajaar bijdragen aan het steeds opnieuw en op nieuwe manieren onder de aandacht brengen van de Tweede Wereldoorlog. NIOD en Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgen voor boeiende bijeenkomsten door het jaar heen. Belangrijke musea en herinneringscentra op het terrein van de Tweede Wereldoorlog nemen deel met exposities en activiteiten. Dankzij de call for proposals komt hier nu een scala aan bijzondere activiteiten bij. Iedereen kan meedoen aan 2018 - Jaar van Verzet. Initiatieven, hoe klein of groot ook, worden in een landelijke publiciteitscampagne opgenomen waardoor zij elkaar versterken en een totaalprogramma ontstaat voor jong en oud.

Over het vfonds
Het vfonds (voluit Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. Om de herinnering aan oorlog levend te houden, kunnen bijvoorbeeld de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra financiële steun aanvragen bij het vfonds. Deze musea dragen bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform. Naast herdenken moeten de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden, zo stelt het vfonds. Daarom ondersteunt het vfonds naast een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei ook de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei. 

Het themajaar 2018 – Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2 en mede mogelijk gemaakt door: vfonds, het ministerie van VWS en de Nationale Postcode Loterij.

             


← Nieuwsoverzicht