Matthieu Borsboom nieuw lid van Raad van Bestuur vfonds

Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom volgt in februari 2018 Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer op als lid van de Raad van Bestuur van het vfonds. De heer Borsboom was als lid van de Raad van Toezicht al verbonden aan het vfonds sinds 2014. Het vfonds zet zich vanuit haar militaire oorsprong in voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden. Jaarlijks maakt het vfonds ruim tweehonderd bijzondere of vernieuwende initiatieven mogelijk binnen het thema Vrede en Vrijheid met de steun van de Nationale Postcodeloterij, de Bankgiroloterij en de Nederlandse Loterij.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van Matthieu Borsboom. De jarenlange defensie ervaring, interesse in innovatie en zijn verbindende kwaliteiten passen goed bij het vfonds. Als lid van de Raad van Bestuur kan hij van grote waarde zijn in de komende jaren waarin het vfonds een belangrijke rol speelt bij de (inter)nationale aandacht voor 75 jaar vrijheid in 2019 en 2020.

Job Cohen, Voorzitter Raad van Toezicht vfonds: “Met Matthieu Borsboom als opvolger van Cees de Veer blijft de militaire ervaring en samenwerking met het ministerie van Defensie geborgd. De samenwerking met Cees was uniek en daar zijn de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hem blijvend dankbaar voor”

Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom
Matthieu Borsboom is na een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine van 1978 tot en met 2015 in verschillende rangen en functies werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine. Na een aantal operationele functies en staffuncties binnen de Marine werd hij in 2005 binnen de Defensiestaf verantwoordelijk voor de behoeftestelling. In 2008 werd hij een jaar uitgezonden naar Afghanistan als plaatsvervangend commandant ISAF. Na vijf jaar actief als Commandant Zeestrijdkrachten sloot hij zijn loopbaan in 2015 af als Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer neemt afscheid als lid van de Raad van Bestuur
Cees de Veer is sinds 2005 lid van de Raad van Bestuur. Tijdens zijn actieve militaire loopbaan was De Veer sterk betrokken bij het opstellen van het veteranenbeleid. Zijn persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke kwaliteiten hebben sterk bijgedragen aan het huidige vfonds. Het vfonds is dankbaar voor zijn jarenlange inzet en zal nog passend afscheid van hem nemen.


← Nieuwsoverzicht