Provincie en vfonds investeren in herdenking 75 jaar leven in vrijheid

Breda, 9 juli 2018 - 75 jaar leven in vrijheid, dat vieren we in 2019 en 2020. De provincie Noord-Brabant en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) gaan om die reden samen investeren in zowel het programma Brabant Remembers (als onderdeel van Europe Remembers) als in Brabantse oorlogsmusea en herinneringsplekken. Na afloop van een bezoek van bestuurders van de provincie en vfonds aan Overloon, Vught, Bergen op Zoom en Breda maakten de partners bekend dat het vfonds maximaal 5 miljoen ter beschikking stelt voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De provincie Noord-Brabant stelt daarnaast  5,2 miljoen ter beschikking.

Met deze financiële bijdragen kan de stichting Crossroads Brabant 40|45 samen met de Brabantse oorlogsmusea en de herinneringsplekken een samenhangend herdenkingsprogramma maken.  Dat programma wordt afgestemd en zowel nationaal als internationaal gecoördineerd door de Stichting 75 jaar Vrijheid. Deze subsidie maakt het mogelijk om ook voor de langere termijn materieel en immaterieel oorlogserfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Het Brabants erfgoed bestaat niet alleen uit bijzondere plekken, gebouwen, collecties en musea, maar vooral uit de verhalen die er bij horen. Zo vertellen we de geschiedenis van onze provincie en bewaren die voor de toekomst. Met Brabant Remembers vertellen we de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. We verbinden persoonlijke verhalen van gewone Brabanders aan die van de wereldgeschiedenis. Het zijn verhalen over ongewone omstandigheden waarvan we willen dat toekomstige generaties ze niet zullen vergeten. We maken deze verhalen toegankelijk voor een breed publiek en interesseren nieuwe doelgroepen voor de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Zo verleiden we mensen in binnen en buitenland tot een bezoek aan Brabant. Ook voor de vrijetijdseconomie is dit dus een belangrijke samenwerking.”

Voorzitter Robert Croll van vfonds: “De komende jaren vieren we dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Het is van groot belang die vrijheid door te geven aan komende generaties. Via musea en herinneringscentra maar ook door verhalen te blijven vertellen over het leven zonder vrijheid. Het betrekken van jongeren is daarbij cruciaal evenals het vorm geven in educatieve programma’s binnen en buiten het onderwijs.”

Stichting Crossroads
Stichting Crossroads Brabant 40|45 is een initiatief van Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught, Generaal Maczek Museum Breda, Museum Bevrijdende Vleugels Best, Stichting Herdenking Brabantse Wal en Stichting 18 september Eindhoven. De partijen worden ondersteund door Erfgoed Brabant en VisitBrabant. Met de campagne ‘Brabant Remembers – 75 personal life changing war stories’ wordt de Tweede Wereldoorlog aan de hand van 75 persoonlijke verhalen verteld. Verhalen  over de mobilisatie, het verzet, collaboratie of tewerkstelling. De provincie ondersteunt de Stichting Crossroads Brabant 40|45 en het programma ‘Brabant Remembers’ met een subsidie van 2,7 miljoen euro voor de jaren 2017 – 2020. Ook vfonds zal de komende jaren aan deze programmalijn bijdragen voor een nog nader te bepalen subsidie.  

Musea
Binnen de samenwerking in de Stichting Crossroads en het herdenkingsprogramma Brabant Remembers spelen musea en herdenkingslocaties een belangrijke rol. De persoonlijke verhalen die over de oorlog verteld worden, verbinden de museale instellingen als een rode draad aan elkaar. Zo ervaart de bezoeker de samenhang en nodigen de verhalen uit om ook een volgend museum te bezoeken. De musea wisselen daarnaast ervaring en kennis uit, met elkaar, hun partners/collega’s en met de organisatie van Crossroads.

Investeringen
Om ervoor te zorgen dat ook de betrokken musea goed toegerust zijn voor de jubileumjaren 2019 en 2020 en een duurzame basis hebben voor de toekomst investeert de provincie in de volgende musea:

Bekijk het nieuws op Omroep Brabant: http://www.omroepbrabant.nl/?epg/21982732/Brabant+Nieuws.aspx

 


← Nieuwsoverzicht