Provincie Overijssel en vfonds investeren 3 miljoen in herdenking ’75 jaar leven in vrijheid”

In 2019 en 2020 herdenken we dat we in Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. Provincie Overijsel stelt daarvoor een lustrumprogramma ‘’75 jaar Vrijheid in Overijssel’’ op, lopend van mei 2019 tot en met mei 2020. Ook komt er een meerjarenprogramma waarmee Overijssel haar WO II-erfgoed (inter-) nationaal op samenhangende wijze gaat presenteren. Daarmee brengt zij de verbinding in beeld tussen de betekenis van  tweede Wereldoorlog en de verhalen en plekken van toen en nu. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en  provincie Overijssel stellen samen ruim  € 3 miljoen beschikbaar om de plannen te realiseren.

Overijssel in WO2
Provinciale Staten van Overijssel stelden op 20 juni 2018 ruim € 1.552.000,- beschikbaar voor het thema ‘75 jaar vrijheid’. Het gaat daarbij om onder meer het lustrumprogramma, de uitbreiding en herinrichting van het Memory Museum in Nijverdal, de uitbreiding van het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats in Holten, diverse herinneringsplekken in Overijssel en multimediale tentoonstellingen van het Historische Centrum Overijssel (HCO). Deze partijen hebben zich verenigd in het platform ‘Overijssel in WO2’. De aanpak in Overijssel sluit aan bij het Nationale programma ‘’75 jaar vrijheid’’ en draagt naar vermogen bij aan de Canadese verhaallijn in Nederland. De totale investeringen beslaan een omvang van € 5,5 miljoen. 

Eddy van Hijum – gedeputeerde Economie Overijssel: ‘’Ik vind het belangrijk dat wij lessen blijven trekken uit onze oorlogsgeschiedenis.  Deze financiële ondersteuning legt een fundament onder het thema ’75 jaar leven in vrijheid’ en maakt ons oorlogserfgoed voor een breed publiek toegankelijk’’.

Het vfonds
Het vfonds is sinds de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid van een fonds dat zich inzet voor erkenning en waardering van veteranen en geüniformeerden tot een fonds dat daarbij ook mensen blijft stimuleren zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de 14 nationale bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast wordt er continu geïnvesteerd in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie. Het vfonds krijgt haar middelen in belangrijke mate van de Nationale Postcodeloterij, de Bankgiroloterij en de Nederlandse Loterij. In de komende jaren investeert het vfonds samen met rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden in 75 jaar vrijheid. De Raad van Bestuur ondersteunt het programma in Overijssel voor maximaal €1,5 miljoen gedurende de jaren 2018 t/m 2020.

Robert Croll – voorzitter Raad van Bestuur vfonds: “De komende jaren vieren we dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Het is van groot belang die vrijheid door te geven aan komende generaties. Via musea en herinneringscentra maar ook door verhalen te blijven vertellen over het leven zonder vrijheid. Het betrekken van jongeren is daarbij cruciaal evenals het vorm geven in educatieve programma’s binnen en buiten het onderwijs.”

 

 

 


← Nieuwsoverzicht