Subsidierichtlijnen 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de nieuwe subsidierichtlijnen van het vfonds van kracht. 

Deze richtlijnen sluiten aan op het subsidiebeleid in ons beleidsplan 2016-2020. Ondersteuning door het vfondsmoet altijd direct of indirect een bijdrage leveren aan de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. Hoewel dat niet altijd direct meetbaar is zullen we meer aandacht schenken aan impact in de vorm van bijvoorbeeld concrete aantallen deelnemers/bezoekers. 

Klik hier voor de Subsidierichtlijnen 2018

 


← Nieuwsoverzicht