Vacature: Lid Raad van Toezicht vfonds

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een onafhankelijk en particulier fonds dat zich richt op de financiële ondersteuning van instellingen en projecten op een drietal werkvelden. Het vfonds richt zich in de eerste plaats op erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid en die wereldwijd worden of zijn ingezet. In de tweede plaats wil het vfonds de herinnering aan oorlog en vredesmissies levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven al de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren. Om de herinnering aan oorlog levend te houden, ondersteunt het vfonds o.a. oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Bijna 75 jaar bestaat er in Nederland een vreedzame, democratische rechtsstaat. Deze fortuinlijke verworvenheid is echter niet vanzelfsprekend. Het derde werkveld van het vfonds is daarom vrede, democratie en (inter)nationale rechtsorde. In het belang van de vrede ondersteunt het projecten die democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde stimuleren. Daarmee beoogt het vfonds het maatschappelijk debat over vrede en vrijheid op gang te brengen en te houden.

Het vfonds krijgt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij, naast opbrengsten uit eigen vermogen dat op een verantwoorde wijze wordt belegd. Lees meer op www.vfonds.nl.

Op dit moment heeft de Raad van Toezicht een tweetal vacatures. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de vfonds statuten en het RvT reglement, zie www.vfonds.nl. Uitgangspunt is dat elk van de drie genoemde werkvelden als aandachtsgebied wordt toegewezen aan twee leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht maakt deze verdeling in onderling overleg.

Profiel

Kandidaten beschikken over:

 

Samenstelling

De huidige Raad van Toezicht vfonds wordt gevormd door mr. dr. M.J. Cohen (voorzitter), W.J. Berg, drs. H.H. Hulshof, drs. M. Scharloo, mr. H.P. van Essen en mr. J. Regeling. Zie ook https://www.vfonds.nl/over-vfonds/organisatie. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal twee herbenoemingen nadien.

Uw sollicitatie kunt u vóór 5 november 2018 mailen naar info@vfonds.nl ter attentie van de heer T. Vis, bestuurssecretaris. Voor nadere informatie over de functie-inhoud kunt u bellen met de heer T. Vis via telefoonnummer 030-2006833. Het vfonds is sinds 2018 gevestigd in het Vredesbolwerk te Utrecht.

De eerste gespreksronde is gepland op 10 november 2018.


← Nieuwsoverzicht