Gerdi Verbeet

Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

"Grote dankbaarheid, waardering en erkentelijkheid voor de VRIJWILLIGERS."

Die naam mogen we wat mij betreft voortaan best in hoofdletters schrijven. 5,6 miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Helden zijn het. Ze zetten zich belangeloos in voor onze samenleving. Voor elkaar. Met elkaar. Onmisbaar zijn ze. Ook bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid hebben vrijwilligers altijd een sleutelrol gespeeld.

In de chaotische tijd vlak na de oorlog waren het vooral mensen die de oorlog zelf hadden meegemaakt of die dierbaren hadden verloren. Zij organiseerden herdenkingen en vieringen. Zij hadden er behoefte aan gezamenlijk gevoelens van verdriet of juist van vreugde te delen. Ze deden dit vanuit een diep gevoel van verbondenheid. Om de verschrikkelijke gebeurtenissen nooit te vergeten. Steeds vaker werd dit werk door vrijwilligers ondersteund. En dat gebeurt gelukkig nog altijd. Onze samenleving is steeds verder geprofessionaliseerd. Dat is het gevolg van de regels, voorschriften en andere afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Binnen de wereld van herdenken en vieren heeft juist het vrijwillig iets met elkaar tot stand brengen grote betekenis. Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. Dat zovelen zich ‘om niet’ inzetten maakt ook indruk op anderen die op deze dagen aan het werk zijn zoals onze militairen, politiemensen en journalisten. Vrijwilligers vormen de steunpilaren waarop deze traditie ook in de toekomst zal rusten.

Vandaag de dag kunnen en willen we niet herdenken en vieren zonder de inzet van duizenden vrijwilligers. Ze zetten zich in om in wijken, dorpen en steden de oorlog te herdenken of de vrijheid te vieren. En ik denk ook aan vele vrijwilligers die jaar in jaar uit de Nationale Herdenking op de Dam mogelijk maken. Ik zie hen allemaal als trouwe bondgenoten voor de democratie en de rechtstaat. Dit zijn mensen die begrijpen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat vrijheid iets is wat de moeite waard is. Vrijwilligerswerk, waar je niets voor terug verwacht, maar wel ontvangt. Grote dankbaarheid, waardering en erkentelijkheid zijn voor mij de woorden die hierbij passen. Anders gezegd, ik schrijf VRIJWILLIGER met hoofdletters.


← Ode aan de V