Joanne Belgrave

Politiemedewerker AVIM Oost Nederland

"Mijn Ode aan de V is het lied Imagine van John Lennon..."

Mijn Ode aan de V is het lied Imagine van John Lennon. Het gaat over verdraagzaamheid, vrede en veiligheid.
Als politiemedewerker hoop ik een steentje bij te dragen aan een verdraagzame en veilige samenleving.


← Ode aan de V