Stef Traas

Directeur Bevrijdingsmuseum Zeeland

"Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd hem opnieuw te beleven"

De vier vrijheden als rode draad

In 2016 was het precies vijfenzeventig jaar geleden dat de Amerikaanse President, Franklin Delano Roosevelt de vier vrijheden formuleerde die later de basis zouden worden van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees voor geweld.

Wanneer ik aan vrijheid denk, dan denk ik aan de woorden van President, Franklin Delano Roosevelt en de Slag om de Schelde die in 1944 in de provincie Zeeland plaatsvond. Door de Slag om de Westerschelde konden de havens van Antwerpen weer in gebruik worden genomen om het vastgelopen geallieerde offensief te kunnen bevoorraden om de finale opmars door Duitsland te beginnen.

Het openstellen van de havens van Antwerpen en het daarop volgende einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa maakten de weg vrij voor de realisatie van de eerder door de Amerikaanse president Roosevelt geformuleerde Vier Vrijheden, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties.

Helaas betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog niet het einde aan Oorlog, geweld en vervolging. Daarom blijft het belangrijk om ons te blijven bezinnen op het belang van vrede en vrijheid en ons te realiseren dat vrede en vrijheid kwetsbaar zijn. Voor de vrijheid in Nederland hebben vele mensen uit binnen- en buitenland gevochten en zelfs hun leven gegeven. Opdat wij hen niet vergeten.


← Ode aan de V