Sylvain Thöni

HOPE XXL

"Oorlog verscheurt families en gezinnen"

“So many great nobles, things, administrations,
So many high chieftains, so many brave nations,
So many proud princes, and power so splendid,
In a moment, a twinkling, all utterly ended.”

Jacobus de Benedictus

Oorlog kan worden gezien als hetgene dat al het bovenstaande verwoest.
Hetgeen dat zorgvuldig opgebouwde maatschappijen vernietigd.
Oorlog verscheurt families en gezinnen.
Het brengt chaos naar waar ooit rust was.

Laten we in de vredestijd alles weer opbouwen, dat ooit vernietigd is.
Laten we in de vredestijd verder bouwen dan dat we ooit gekomen zijn.
Vrede is namelijk niet slechts de afwezigheid van oorlog.
In vredestijd moet gebouwd worden aan nooit meer oorlog.


← Ode aan de V