Over Vfonds

Beleid en verantwoording

Vfonds stimuleert projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. We vinden het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom maken we ons beleid en onze reglementen hier bekend en leggen we verantwoording af.