Onze missie

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Hoe brengen we Nederland in beweging voor vrijheid en democratie?

Tegenstellingen lijken op dit moment soms onoverbrugbaar, stemmen ongehoord, vrijheid ver weg en oorlog nabij. Op verschillende plekken in de wereld zien we wat de impact van oorlog op het dagelijks leven is. Veel mensen maken zich zorgen over de bedreiging voor een open en vrije samenleving. Onze vrijheid en democratie vragen aandacht en onderhoud.

Daarom geven we financiële bijdrages aan projecten die helpen onze vier doelstellingen te bereiken.

Onze doelstellingen

Kennis van oorlog en conflict zijn noodzakelijk om de waarde van een democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving te begrijpen. Alleen dan wordt duidelijk hoe belangrijk een democratische rechtsstaat is. En hoe deze door oorlogen en conflicten in het heden en verleden, nationaal en internationaal, verstoord worden. Verhalen over oorlog en conflict maken duidelijk hoeveel inspanningen er nodig zijn voor een democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving.

Projecten die Vfonds vanuit deze doelstelling steunt zijn:

  • nationale herdenkingen
  • educatieve projecten die kennis over ontstaan van oorlog en militaire (vredes)missies vergroten.
  • persoonlijke getuigenissen en verhalen over oorlog en conflict die een bredere maatschappelijke betekenis of impact hebben.

Kennis van oorlog en conflict zorgt ervoor dat we meer waardering hebben voor het kunnen leven in vrede, vrijheid en gelijkheid. Deze verworvenheden zijn geen vanzelfsprekendheid. Ze worden beschermd en gehandhaafd door onze democratische rechtsstaat en dat gaat verder dan onze landsgrenzen. Want Nederland is onderdeel van de NAVO, EU en Verenigde Naties. Bondgenootschappen die ontstaan zijn om veiligheid, vrijheid en internationale samenwerking van de aangesloten landen te garanderen en te bevorderen.

Zo staat in de Nederlandse grondwet dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. De inzet van Nederlandse militairen op internationale missies draagt hieraan bij.

Vfonds steunt projecten die het belang en de kennis over de werking van democratie, rechtsstaat en internationale samenwerking van deze instituties vergroten.

Veteranen en politiemensen zetten zich, met gevaar voor eigen leven, in voor bescherming en handhaving van onze vrede en democratische rechtsstaat. Er is behoefte aan een vollediger, accurater en actueler beeld van het belang van het werk van veteranen en politiemensen. Ze spreken uit eigen ervaring over oorlog en conflict. Door hun verhalen en getuigenissen begrijpen we beter voor welke waarden is gestreden. Deze laten zien met welke nuances, dilemma's en perspectieven zij te maken hebben. Zo ontstaat meer begrip en waardering voor hun werk.

De bereidheid om zelf actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving ontstaat door kennis over oorlog en conflict. En door waardering voor een democratische rechtsstaat en het werk van veteranen en politie.

Vfonds stimuleert vaardigheden die nodig zijn om de vreedzame samenleving te versterken. Zodat toekomstige oorlogen en conflicten voorkomen worden. We richten ons hierbij op vaardigheden die tolerantie en verbinding vergroten. Jongeren zijn hierbij een belangrijke doelgroep: zij zijn vertegenwoordigers van onze toekomstige generaties.

Voorbeelden van deze vaardigheden zijn:

  • deelnemen aan debat.
  • ontwikkelen van inlevingsvermogen in de ander.
  • conflicthantering.
  • sluiten van compromissen.
  • leren kiezen voor een opstelling als kritische burger.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Vfonds nieuws