Over Vfonds

Partners

Verreweg het grootste deel van onze inkomsten krijgen wij van de drie maatschappelijke loterijen. Je hebt het je misschien nooit gerealiseerd als je een lot koopt, maar de VriendenLoterij, de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij geven samen elk jaar 10 tot 15,5 miljoen euro aan Vfonds. 

Dit bedrag komt volledig ten goede aan de projecten die binnen onze doelstellingen passen. Dankzij de deelnemers aan deze loterijen kunnen wij deze projecten mede mogelijk maken.

De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is als vaste partner de belangrijkste inkomstenbron van Vfonds. Naast behoud van de planeet zet de loterij zich in voor de bescherming en verbetering van de levensomstandigheden van de mens op basis van drie prioriteiten: levensbehoeften, integer handelen & mensenrechten, en de ontwikkeling van veerkrachtige samenlevingen. Vfonds sluit goed aan bij de missie van de loterij door actief te zijn op het snijvlak van deze laatste twee gebieden.

De VriendenLoterij

De VriendenLoterij werft fondsen voor organisaties die zich inzetten voor cultuur, het behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Deelnemers kunnen nog steeds zelf kiezen voor welke organisatie of instelling ze meespelen. Met de opbrengsten van de geoormerkte loten kon Vfonds in de afgelopen jaren onder andere bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Nederlandse Loterij

Nederlandse Loterij is de naam achter tien kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten, TOTO Winkel, TOTO Sport, TOTO Casino en Winn-itt. Haar missie is bijdragen aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Nederlandse Loterij geeft jaarlijks een financiële bijdrage aan het Vfonds, om in te zetten voor projecten die bijdragen aan een vreedzame samenleving en een democratische rechtstaat. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moeten we samen voor in beweging komen.

Beleggingsbeleid

Het Vfonds heeft in haar beleggingsstatuut opgenomen dat zij naast een financieel stabiel basisvermogen heel nadrukkelijk ook maatschappelijk verantwoord belegt. Dit uit zich in een sociaal en duurzaam beleggingsbeleid, waarbij het Vfonds zich conformeert aan de tien principes van United Nations of Global Compact (Human Rights, Labour, Environment and Anti-corruption).

Door de vermogensbeheerders wordt minstens vier maal per jaar aan de Raad van Bestuur gerapporteerd over de ontwikkeling per beleggingscategorie, de behaalde beleggingsresultaten en de duurzaamheid binnen de portefeuille. Minstens twee maal per jaar worden de beleggingsresultaten besproken met de Raad van Bestuur. Indien blijkt dat transacties niet voldoen aan de vereiste criteria, worden er direct maatregelen getroffen om dit te herstellen.