Team

Astrid van den Berg

Hoofd Communicatie & Fondsenwerving

Charlotte Holtermans – Rommes

Afdelingshoofd Projecten en Programma’s a.i.

Chrismar Huls

Bestuurssecretaris

Dunja Colman

Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische en Molukse Gemeenschap

Emma Scheuer

Project- en beleidsadviseur

Evelyn Houtriet

Projectmedewerker

Ivo Wever

Project- en beleidsadviseur

Karin Bakker

Senior Adviseur Fondsenwerving

Marieke van Schijndel

Directeur-bestuurder

Modaser Said

Projectmedewerker

Paulien Hofstede

Projectmanager

Petra Remmen

Adjunct-directeur / Hoofd Bedrijfsvoering

Rick Jansen

Online Communicatiemedewerker

Sanne van de Weerd

Officemanager

Wietske van Oostveen

Projectadviseur

Raad van toezicht

De heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
Voorzitter Raad van toezicht Vfonds
Voorzitter remuneratiecommissie

De heer luitenant-generaal b.d. B.H. Hoitink
Vicevoorzitter Vfonds
Lid remuneratiecommissie

De heer mr. A.J. de Geus

De heer dr. J. Middendorp MSc MA
Voorzitter auditcommissie Vfonds

Mevrouw mr. drs. A. van Vark

Mevrouw dr. A.J. Vlam
Lid auditcommissie Vfonds

Mevrouw H. Zarkeshan

Mevrouw A.R. van de Laar MSc
Trainee


Vfonds Adviescommissie

Voorzitter: Mevrouw S. van Dockum

Mevrouw R. van den Akker

De heer E.J. Arkenbout

Mevrouw W.E. Born

De heer M.A.A. Kool

De heer T. Scheepstra

Mevrouw D. Stam 

De heer S. Thöni

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De medewerkers van het bureau worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk 2023-2025. Voor de directeur-bestuurder van Vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.