Team

Astrid van den Berg

Hoofd Communicatie & Fondsenwerving

Charlotte Holtermans – Rommes

Hoofd Projecten en Programma’s

Chrismar Huls

Bestuurssecretaris

Dunja Colman

Programmamaker Immaterieel Erfgoed Indische en Molukse Gemeenschap

Emma Scheuer

Project- en beleidsadviseur

Evelyn Houtriet

Projectmedewerker

Ivo Wever

Project- en beleidsadviseur

Karin Bakker

Senior Adviseur Fondsenwerving

Marieke van Schijndel

Directeur-bestuurder

Modaser Said

Projectmedewerker

Paulien Hofstede

Projectmanager

Petra Remmen

Adjunct-directeur / Hoofd Bedrijfsvoering

Rick Jansen

Communicatiemedewerker

Sanne van de Weerd

Officemanager

Wietske van Oostveen

Projectadviseur

Raad van toezicht

Ton Rombouts
Voorzitter raad van toezicht Vfonds
Voorzitter remuneratiecommissie


Bart Hoitink
Vicevoorzitter Vfonds
Lid remuneratiecommissie


Aart Jan de Geus

Jan Middendorp
Voorzitter auditcommissie Vfonds

Annelies van Vark

Anita Vlam
Lid auditcommissie Vfonds

Hayde Zarkeshan

Anne van de Laar
Trainee


Vfonds adviescommissie

Saskia van Dockum
Voorzitter adviescommissie Vfonds

Romy van den Akker

Erwin Arkenbout

Willemijn Born

Sander Kool

Tom Scheepstra

Dineke Stam

Sylvain Thöni

De leden van de adviescommissie en de leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. De medewerkers van het bureau worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk 2023-2025. Voor de directeur-bestuurder van Vfonds geldt de regeling directeursbeloningen Goede Doelen Nederland.