Nieuws

Provincie Zeeland kiest Vfonds als samenwerkingspartner voor regeling '80 jaar vrijheid'

De provincie Zeeland en Vfonds gaan samenwerken in het kader van het financieren van projecten rondom ‘80 jaar vrijheid’ in Zeeland. De samenwerking ligt voor de hand vanwege de overeenstemming in doelstellingen rond het vieren van dit jubileumjaar en de uitgebreide ervaring en kennis binnen Vfonds op het gebied van het bijdragen aan projecten over de thema's vrijheid en democratie.

Vanaf september 2024 tot en met augustus 2025 herdenken en vieren we in Nederland 80 jaar vrijheid. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft besloten €100.000,- beschikbaar te stellen voor projecten in Zeeland rondom dit thema. Vfonds zal minimaal eenzelfde bedrag beschikbaar stellen voor Zeeuwse projecten. Hiermee is €200.000 geoormerkt voor Zeeuwse aanvragen in het kader van 80 jaar vrijheid.

Unieke samenwerking tussen provincie en privaat fonds
Dankzij de samenwerking kunnen aanvragers vanuit Zeeland terecht bij Vfonds, zonder tussenkomst van de provincie. Vfonds beoordeelt de projecten inhoudelijk en budgettair, op basis van de voorwaarden van de bestaande regeling. Daarnaast biedt het fonds ondersteuning bij het aanvraagproces.

De provincie Zeeland is met deze samenwerking verzekerd van een effectieve uitvoering van de regeling; ook voor aanvragers is het administratieve en financiële beheer eenvoudiger. Door gebruik te maken van de bestaande kennis en structuren binnen Vfonds, worden zowel de provincie als aanvragers ontzorgd.

Herdenken, vieren, verbinden en beleven
Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde bij provincie Zeeland: “Het is enorm belangrijk om stil te staan bij 80 jaar vrijheid in Nederland. Vanuit de provincie is daarom extra budget beschikbaar gesteld om deze vrijheid te herdenken en te vieren. Dankzij deze overeenkomst is er meer ruimte voor Zeeuwse aanvragen. Vfonds heeft de kennis en kunde in huis om aanvragers te ondersteunen en de projecten in goede banen te leiden”.

Marieke van Schijndel, directeur Vfonds: “We zijn ontzettend blij met de samenwerking en trots op het vertrouwen van de provincie Zeeland. Door expertise te bundelen en financiële krachten te verenigen, kunnen we bijdragen aan de succesvolle uitvoering van financiële regelingen en het realiseren van belangrijke maatschappelijke projecten”.