Alle projecten

Stemmen van naoorlogse generaties

Hoe werken oorlog en het koloniaal verleden door op de naoorlogse generaties? Deze hoofdvraag wordt beantwoord in een divers programma, bestaande uit een documentaire, een rondreizende foto-expositie en een educatief programma voor middelbare scholen.

Stemmen van naoorlogse generaties - Hoe oorlog en koloniaal verleden doorwerken 
Vanaf: april t/m augustus 2024. 
Lees meer op de website HoezoIndo.nl en de website Educatie voormalig Nederlands-Indië.

Simone Berger (schrijver) en Armando Ello (fotograaf en filmmaker) - beiden met Indische roots - gingen voor hun film op zoek naar de overdracht van oorlogstrauma's van de eerste tot en met de derde generatie mensen met een Indische of Molukse achtergrond. Diverse aspecten van de doorwerking van de Indische en koloniale invloeden, twee oorlogen en de migratie komen aan bod. Verschillende bekende en onbekende Nederlanders komen aan het woord en delen hun perspectief. Zij geven een nieuwe vorm aan hun bewogen erfenis en aan de toekomst van het herdenken. De documentaire laat op een beeldende manier zien hoe het verleden impact kan hebben en van generatie tot generatie kan worden doorgegeven. 

In gesprek
Tijdens de filmvertoningen verzorgen beide makers een introductie; na de film gaan zij in gesprek met bezoekers. Hun boek ‘De lange reis van de Poesaka - Indische tastbare herinneringen’ (LM Publishers, 2019) met ruim 30 verhalen van Indische, Molukse en Chinees-Indische Nederlanders vormde de basis voor twee educatieve documentaires, twee lespakketten voor het voortgezet onderwijs en foto-exposities. De foto-expositie ‘Leven met oorlog - Van overleven naar leven’ die Berger en Ello maakten, is tot eind juni bij Verzorgingstehuis Rumah Kita in Wageningen te zien en in juli en augustus in Barak 1B van Nationaal Monument Kamp Vught.

Lespakketten
Bij dit project is ook een educatief programma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Door de persoonlijke verhalen en diverse opdrachten ontwikkelen leerlingen meer inlevingsvermogen. Er is ruimte voor diverse denkwijzes en perspectieven, waardoor leerlingen van elkaar leren; niet iedereen heeft dezelfde blik en achtergrond. Ook wordt er aandacht gegeven aan wat thema's als democratie en vrijheidsbeleving nou eigenlijk inhouden en hoe je als betrokken burger een bijdrage kan leveren aan onze democratische rechtsstaat. 

"Ik ben lang boos geweest op mijn vader en moeder. Nu begrijp ik hem en nu begrijp ik haar. Ik besef dat zij ontwortelde migranten zijn, net als de huidige vluchtelingen. Deze tijd vraagt van ons verplaatskunde: oordeel niet te snel en denk aan wat jouw ouders hebben meegemaakt."

Adriaan van Dis - schrijver (1946)
Inez Schelfhout - klinisch psycholoog en psychotherapeut (1984)

"Eigenlijk sinds het overlijden van mijn grootvader besefte ik hoezeer hij zich inzette voor de oorlogsslachtoffers omdat we nog steeds leven met die nasleep van oorlog, en hoe belangrijk het is dat er ruimte is voor verhalen, maar ook kennis hierover. Door mijn werk voelt het alsof ik dat stokje op mijn eigen manier, in mijn tijd en in mijn generatie, overneem om daarmee door te gaan voor de toekomst." 

"Zonder mijn ancestors, mijn voorouders, had ik nooit kunnen doen wat ik doe. Hierdoor besef ik hoeveel zij hebben meegemaakt, hoe complex en gelaagd deze geschiedenis is. Door mijn projecten maak ik de geschiedenis én de doorwerking zichtbaar. Om het hier en nu anders te doen en er wél over te praten en ervan te leren."

Cheroney Pelupessy - danseres, artistiek directeur, choreograaf en regisseur (1990)
Bekijk de trailer van de docu 'Stemmen van naoorlogse generaties' op YouTube

Waarom steunt Vfonds dit project:
De verschillende onderdelen van het project vinden aansluiting op de doelstellingen van Vfonds. Het brede kader helpt om het 'gedrag' te plaatsen en inzicht te geven. Hierdoor wordt je kader als kijker verbreed. Daarnaast is het project voor een breed publiek toegankelijk. Door een tijdslijn van de diverse periodes te tonen en een getekende wereldkaart met de koloniën in te zetten, wordt ingezoomd op het begin, de tijd van de VOC, tot en met het heden. 

Vfonds levert een financiële bijdrage van € 25.000,- voor dit project.

Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Benieuwd hoe wij dat doen?