Doelstelling

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het vfonds gerelateerde doelstelling. De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft op basis van een projectaanvraag. Het doel van het Fonds op Naam moet wel passen binnen de doelstellingen van het vfonds. Het vfonds zorgt ervoor dat het geld in het Fonds op Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. De schenker kan het geschonken bedrag aanmerken als 'Fiscale gift aan een ANBI instelling' met de bijbehorende fiscale (IB)voordelen. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het vfonds aanwezig is, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven en organisaties de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Kosten

Het vfonds neemt alle kosten voor het oprichten van een Fonds op Naam voor zijn rekening. Voor een fonds op naam hanteren wij een minimaal beginvermogen. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het oprichten van een Fonds op Naam? Neem dan contact op met: Maaike van der Steen, business controller of via 073 613 91 00.