Alle projecten

Amsterdam Fellowship & Action Projects

Het Amsterdam Fellowship is een leiderschapsprogramma voor Nederlandse en buitenlandse studenten. Zij doen kennis op over en leren zich inzetten voor democratische waarden en een inclusieve samenleving. 

The Amsterdam Fellowship & Action Projects
Data: iedere zomer van juni t/m september. 
Kijk voor meer informatie op HumanityinAction.org

Humanity in Action (HiA) is een internationale educatieve non-profit organisatie. Zij informeert, verbindt en inspireert de nieuwe generatie sociale, culturele en maatschappelijke denkers en doeners om in dialoog te gaan en in actie te komen voor democratie en een inclusieve samenleving. De Nederlandse tak is opgericht in 1999, gevestigd in Amsterdam en maakt sindsdien deel uit van het internationale HiA-netwerk VS, Bosnië en Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Griekenland en Polen. 

Elke zomer, sinds 1999, organiseert HiA de Amsterdam Fellowship. De zusterorganisaties in Europa en de VS organiseren gelijksoortige programma’s. Er is ruimte voor zo'n twintig studenten (MBO, HBO en WO) die in juni een aantal weken fysiek bij elkaar komen en daarna zelfstandig aan de slag gaan om een idee in actie om te zetten.

Studenten uit binnen- en buitenland doen mee aan het Fellowship programma van Humanity in Action.

De focus is de laatste jaren verschoven van academische lezingen en theorie naar meer interactieve onderdelen. Dit uit zich in: 

  • veel aandacht voor dialoog met activisten, ervaringsdeskundigen en deelnemers onderling
  • het leren van praktische vaardigheden om zichzelf actief in te zetten voor de democratische samenleving
  • meer ondersteuning bij de implementatie van de Action Projects d.m.v. een mentorprogramma (studenten die eerder aan het programma hebben deelgenomen). 
Studenten komen in juni een aantal weken fysiek bij elkaar in Amsterdam en gaan daarna in eigen land verder met hun project.

Action Projects
Naast een klassikaal programma waarin de studenten colleges volgen en zich verdiepen in thema's als mensenrechten en de  democratische rechtstaat, gaan ze daarna aan de slag met het uitwerken van ideeën waarmee zij kunnen bijdragen aan het versterken van de democratische waarden in hun eigen omgeving. 

In de samenleving van nu, waarin met name jongeren het vertrouwen in democratische structuren en de gevestigde politiek verliest, is het komen tot constructieve acties door betrokken burgers steeds belangrijker. Op kleinschalige maar duurzame gronden draagt het Amsterdam Fellowship programma hieraan bij en dit resulteert in uiteenlopende projecten. 

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van video's die zijn gemaakt van eerder gerealiseerde Action Projects. 

Waarom steunt Vfonds dit project:
Het Amsterdam Fellowship programma van Humanity in Action ontving in het verleden al vaker projectfinanciering van Vfonds. Met de financiële bijdrage steunen we de onderdelen van het programma die betrekking hebben op het opdoen van kennis over democratie en rechtsstaat, het opdoen van kennis over de Tweede Wereldoorlog, het leren van praktische- en gespreksvaardigheden die de deelnemers ondersteunen in het voeren van constructieve dialoog en het opzetten van projecten die een vreedzame samenleving bevorderen. Vfonds steunt dit project met € 5.000,-. 

Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Benieuwd hoe wij dat doen?