Thinking of You

'Thinking of You' is een publieke kunstinstallatie die te zien is in Den Haag: in het Atrium van het stadhuis en langs het Lange Voorhout, midden in het centrum van de stad.  

Kunstinstallatie: Thinking of You
Vanaf:
3 t/m 28 juni 2024.
Lees meer op de website van de Mukwege Foundation

Het Atrium in het Haagse stadhuis hangt vol met jurken, als aanklacht tegen het inzetten van seksueel geweld als oorlogswapen.

Het Atrium Den Haag hangt 3 t/m 28 juni vol met prachtige, kleurrijke versiering. Deze kunstinstallatie verplaatst zich daarna naar het Lange Voorhout van 18 t/m 23 juni versierd met waslijnen vol textiel. Het textiel is gedoneerd door overlevenden van seksueel geweld in conflicten en hun supporters.

Deze baanbrekende openbare kunstinstallatie van de internationaal erkende conceptuele kunstenares Alketa Xhafa Mripa is een krachtig eerbetoon aan overlevenden van seksueel geweld in conflicten wereldwijd. 

Alketa Xhafa Mripa is een internationaal bekende conceptuele kunstenares afkomstig uit Kosovo.

In juni 2024 wordt Thinking of You geïnstalleerd in het Atrium Den Haag en langs de bomenlaan op het Lange Voorhout – dit keer met jurken en rokken van overlevenden van conflict-gerelateerd seksueel geweld van over de hele wereld, met steun van SEMA, het wereldwijde netwerk van overlevenden van de Mukwege Stichting.

Deze installatie zet aan tot gewaagd en nieuw denken om eindelijk een einde te maken aan het volstrekt onaanvaardbare gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen.

Den Haag staat bekend als de internationale stad van vrede en recht en er is dan ook geen betere plek om deze tentoonstelling te presenteren. De installatie valt samen met de Internationale Dag voor de uitbanning van seksueel geweld in conflict op 19 juni 2024.

Waarom steunt Vfonds dit project: 
Toen onze projectadviseurs de aanvraag voor financiering voor dit project ontvingen, was er in eerste instantie veel twijfel. De onderbouwing en de aansluiting op onze doelstellingen was onduidelijk. Na uitgebreid contact met de aanvrager en de Gemeente Den Haag, waren we overtuigd. Ongeveer de hele maand juni staat de kunstinstallatie in het Atrium en één week buiten op het Lange Voorhout. Dat zou niet mogelijk zijn zonder samenwerking met Den Haag. 

De installatie bestaat uit vele honderden jurken van slachtoffers, influencers en politici. Binnen wordt de installatie voorzien van informatieborden en qr-codes zodat de kennis kan worden geduid, gedeeld en vergroot rondom seksueel geweld in oorlogs- en conflictgebieden. Nadruk ligt hierbij op vrouwelijke slachtoffers, omdat de focus altijd ligt op bekende verhalen en mannelijk perspectief. De buiteninstallatie wordt ondersteund door vrijwilligers die de publieke voorlichting verzorgen. Gezien voorgaande edities verwacht men veel media aandacht en impact. 

Dit project draagt bij aan het vergroten van kennis over oorlog en conflict, maar het is vooral een adembenemend project waarmee alle betrokken partijen proberen het gesprek op gang te krijgen. Vfonds levert een financiële bijdrage van € 45.560,79.

Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Benieuwd hoe wij dat doen?