Alle regelingen

Onze vrijheid

De ontstaansgeschiedenis van Vfonds is verbonden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het geeft kleuring en afbakening aan ons werkveld. En zorgt ervoor dat Vfonds een eigen en herkenbare positie inneemt naast andere fondsen. De Tweede Wereldoorlog blijft een bron van verhalen en getuigenissen die de waarden waarvoor is gestreden invoelbaar maken.

De projecten die we steunen binnen dit thema sluiten in ieder geval aan op onze eerste doelstelling, namelijk kennis van oorlog en conflict vergroten. Daarnaast heeft het project altijd een relatie tot oorlog of conflict sinds 1933 tot nu. Voorbeelden hiervan zijn: conflicthantering, leren sluiten van compromissen, informatie over de geschiedenis en grondbeginselen van de democratie en de vreedzame samenleving sinds 1933.

Lees hier meer over dit thema.

Vfonds levert financiële bijdragen aan projecten die impact maken op inwoners van Nederland of een relevante doelgroep daarbinnen. De projecten zijn voor een breed publiek en verspreid over Nederland en de Overzeese gebieden.

Vfonds vindt het belangrijk dat meerdere stemmen gehoord worden. Verschillende perspectieven hoeven niet uit te monden in een polarisatie van standpunten. Daarom dragen we ook bij aan projecten die het wederzijds inzicht en inlevingsvermogen vergroten.

Veteranen en jongeren zijn belangrijke doelgroepen voor Vfonds.

Lees hier meer over doelgroep en bereik.

Stichtingen en verenigingen in Nederland kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage doen. Verantwoordelijkheden voor de uitvoering en het toezicht op de projecten moeten gescheiden zijn. Dit betekent dat de uitvoerder niet in het bestuur of toezichtsorgaan zit en andersom. 

Aanvragen die niet in aanmerking komen

 • De aanvrager is een eenmanszaak of individu, een besloten of naamloze vennootschap, een rechtspersoon die geen andere activiteit heeft dan het onderwerp van de aanvraag (de naam van de activiteit / het project en de naam van de rechtspersoon zijn in een dergelijk geval vaak dezelfde).
 • Activiteiten die deel uitmaken van de structurele exploitatie van de aanvrager of kosten die bij de reguliere exploitatie van de aanvrager of aanvragen horen met als doel exclusief de aanschaf van materialen of inventaris.
 • Ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties als er geen sprake is van substantiële impactverbetering.
 • Lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten en lokale veteranendagen.
 • Onderhoud aan monumenten en gedenktekens.
 • Initiatieven:
  • die niet aansluiten bij de missie en doelstellingen van Vfonds
  • buiten het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden
  • met een primair (partij)politieke of religieuze doelstelling
  • van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties
  • met alleen een commerciële doelstelling

De algemene voorwaarden lees je hier.

 • Het project sluit aan bij een van onze thema’s: vrijheid, democratie, veteranen.
 • Vfonds financiert nooit meer dan 50% van het project. Er is altijd sprake van cofinanciering en er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het aantal bezoekers van het project.
 • Vfonds verstrekt kortlopende projectfinanciering. In uitzonderingen maakt Vfonds afspraken die zich – op grond van een meerjarig projectplan – over meerdere jaren uitstrekken.
 • Er is sprake van een realiseerbaar projectplan met meetbare doelstellingen, een goede begroting en een dekkingsplan.
 • Voor de aanvraag is een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier noodzakelijk.
 • Zorg dat het project voldoet aan de Richtlijnen voor projectaanvragen.
Richtlijnen voor projectaanvragen
 • We adviseren je de aanvraag drie maanden voor de start van het project te doen. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project al gestart is.
 • Voor projecten tot € 50.000 kun je het hele jaar aanvragen. Dien een aanvraag tot € 50.000 tenminste drie maanden voor de start van het project in. De behandeltermijn is maximaal 12 weken, waarbij Vfonds ernaar streeft om sneller uitsluitsel te geven indien mogelijk. 
 • Voor aanvragen boven de € 50.000 zijn er verschillende inzenddata. Dien je aanvraag uiterlijk in op:
  • 11 januari 2024 (en ontvang april 2024 bericht)
  • 4 april 2024 (en ontvang juli 2024 bericht)
  • 10 juli 2024 (en ontvang oktober 2024 bericht)
  • 3 oktober 2024 (en ontvang december 2024 bericht)

Heb je de Quickscan gedaan en is deze positief? Maak dan een account aan in de Vfonds Community. Je kunt starten met je aanvraag. 

Hiervoor heb je een aantal documenten nodig:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Uitgewerkt projectplan
 • Bijbehorend communicatieplan
 • Gespecificeerde begroting en dekkingsplan. Nog niet gemaakt? Gebruik dan het Sjabloon begroting en dekkingsplan. (lees ook de bijbehorende toelichting)
 • Statuten van de organisatie (verplicht bij een eerste aanvraag en bij gewijzigde statuten).

Bij aanvragen vanaf €100.000 euro vragen we ook:

 • Recent activiteitenplan en/of jaarverslag van de organisatie
 • Recente balans- en resultatenrekening
 • Begroting van het lopende jaar

Voorbeeld aanvraagformulier
Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier tot €50.000
Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier vanaf €50.000

Klaar om een aanvraag te doen?

Heb je de richtljnen gelezen en denk je daaraan te voldoen? Dan kan je een aanvraag doen. Om een aanvraag te doen moet je eerst de quickscan doorlopen. Met een paar vragen kijken we of je aanvraag bij ons past. Is de uitkomst positief? Maak dan een account aan voor de Vfonds Community.

Een positieve uitkomst van de Quickscan betekent dat de aanvraag waarschijnlijk binnen de Richtlijnen voor projectaanvragen past. Het biedt geen garantie voor toekenning van een bijdrage. Vfonds beoordeelt de projecten inhoudelijk en budgettair.

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk of jouw vraag tussen de veelgestelde vragen staat of neem contact met ons op via het onderstaande blok.

Hulp nodig of meer weten?

We helpen je graag bij het aanvragen van je project.

Projectadviseurs

Advies en begeleiding bij projectaanvragen