Nationaal mbo-debat 2024

Tijdens het jaarlijkse Nationaal mbo-debat, georganiseerd door de DebatUnie, gaan teams uit het hele land met elkaar in debat over thema's die in de maatschappij, politiek of het onderwijs spelen.

Nationaal mbo-debat 2024
Datum: 29 mei 2024
Lees meer op de website van Stichting DebatUnie

Bekijk de aftermovie van het Nationaal mbo-debat 2024 op YouTube.

Stichting DebatUnie heeft als doel het bevorderen van vaardigheden die bijdragen aan een vitale democratie. Via debatworkshops, evenementen en toernooien werken leerlingen uit alle lagen van het Nederlandstalige onderwijs aan hun kritische denk- en argumentatievaardigheden. 

Debatteren als "serious game": spelenderwijs worden jongeren beloond voor hun creativiteit, analytisch denken en teamwork. Zo wordt burgerschapsonderwijs versterkt en de bijdrage aan de democratische samenleving vergroot. Door de jaren heen heeft de DebatUnie een breed netwerk opgebouwd van enthousiaste leerlingen, docenten en vrijwilligers die samen bijdragen aan hetzelfde doel. De speerpunten zijn: jongeren meer betrekken bij democratie en beleidsvorming én inhoudelijke verdieping aanbrengen in samenwerking met experts uit verschillende vakgebieden. 

Studenten leren debatteren, ontwikkelen hun spreekvaardigheid, ontdekken hun rol binnen het team en leren kritisch na te denken over politieke en maatschappelijke thema’s.

Europese Verkiezingen

Studenten konden kiezen over welke stelling zij wilden debatteren. Tussen “De stemmen van oudere kiezers moeten minder zwaar wegen bij de Europese verkiezingen” en “Europese media zouden de privélevens van politici moeten negeren” kozen zij (met een verschil van slechts één stem) voor de tweede stelling.

Deze debatten zijn zo belangrijk omdat studenten oefenen met vaardigheden die essentieel zijn voor de democratische samenleving. Zij leren zich verplaatsen in verschillende standpunten, goed te luisteren en hun mening respectvol, goed onderbouwd en overtuigend over te brengen. 

De beste debaters kwamen dit jaar van het I AM College en ROC Midden Nederland. Van harte gefeliciteerd! 

Waarom steunt Vfonds dit project?

Het Nationaal mbo-debat past zowel binnen de thema's Onze Vrijheid als Onze Democratie. Er wordt inzicht gegeven in mogelijkheden en vaardigheden om zelf bij te dragen aan de democratie. Het project heeft duidelijk een activerend element, waarbij jongeren actieve burgerschapsvaardigheden worden bijgebracht. De begeleiding van de jongeren door de DebatUnie kan kwalitatief als zeer goed worden beschouwd.

Dit jaar is het Nationaal mbo-debat een nieuw onderdeel waar een aanvraag voor is gedaan. Hierdoor wordt het bereik en de impact onder leerlingen (een doelgroep die nog niet altijd even goed wordt bereikt) aankomend schooljaar verder vergroot. Ook is er dit jaar meer samenwerking gezocht met andere partijen die het project ondersteunen. Het aangevraagde bedrag staat in verhouding staat tot het bereik en de begroting. Vfonds levert een financiële bijdrage van € 30.000,-.

Vfonds brengt heel Nederland in beweging voor vrijheid en democratie

Benieuwd hoe wij dat doen?